Cleandesk samarbeider medFunksjonene du liker best

Cleandesk er et software verktøy som effektiviserer bedriften og maksimerer veksten. Cleandesk er utformet for bedrifter som leverer servicetjenester i Norge, Sverige og Danmark.


Plug & Play Moduler

Cleandesk leverer 14 Plug and Play moduler, disse kan lastes ned på smarttelefon eller nettbrett via en Applikasjon. Noen av modulene er:

Arbeidskontroll/Servicerapport

Mulighet for å gjøre en enkel og kjapp kontroll på eiendommen ved å fylle ut et online skjema på applikasjonen som tar sekunder å fylle ut. Det er også mulighet til å ta et bilde der og da og bildet lastes opp sammen med kontrollen som utføres. Dette deler systemet automatisk med arbeideren. Dette er et viktig verktøy dersom servicetjenester skal kvalitetssikres. Mer >

 

Stemplingsur

Noen ganger er det vanskelig å spore nøyaktig arbeidstid når medarbeidere ute på oppdrag. Med vår gps styrt urstemplingssystem blir dette en enkel oppgave via applikasjonen. Gps systemet plukker opp arbeidsadressen automatisk ved å trykke sjekk inn og sjekk ut. Denne informasjonen loggføres sammen med dato, Mer >

 

Kvalitetskalender

En personlig kalender for hver teamleder i bedriften. Admin kan se alle kalendere. Alle kontroller som skal utføres legger seg inn på kalenderen til hver teamleder. Han kan på den måten se fra dag til dag hvilken eiendom han skal kontrollere. Det er også mulighet til å legge inn andre avtaler på kalenderen.

 

HMS

Mulighet for å laste opp alle datablader, HMS system og /eller personalhåndboken i Pdf fil online i portalen. Disse vil da være tilgjengelige på applikasjonen til hver enkelt ansatt, også offline. Cleandesk komprimerer dette selv i lesbare filer slik at filene ikke blir for store å åpne på smart telefonen eller nettbrettet. Mer >

 
  • item 1
  • item 2
  • item 3
  • item 4

Våre kunder